Anne Lempinen Suomalaisten asialla

Suoraa asukasdemokratiaa

Lohjan kaupunginhallitus antoi kaupunginjohtajalle Lohjan vuokra-asunnot Oy:n 18.6.2014 pidettyä yhtiökokousta koskevan konserniohjeen, jonka sisältö on, että asukasdemokratiamallia ei käsitellä yhtiökokouksessa vaan se palautetaan valmisteluun ja saatetaan sopivalla tavalla kaupungin käsittelyyn; sekä antoi kaupunginjohtajalle Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n 18.6.2014 pidettyä yhtiökokousta koskevan konserniohjeen, ketkä nimetään asukasedustajiksi yhtiön hallitukseen.


Kaupungin perusturvatoimen asuntotoimisto valitsee asukkaat noin 1900 asuntoon, joista noin 1400 on Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n kohdetta. Kohteet näet tästä linkistä. Asukaskokoukset eri asumisyksiköissä esittävät edustajia yhtiön hallitukseen, minkä jälkeen eri asumisyksikköjen edustajista koostuva asukashallitus äänestää esitetyistä ehdokkaista kahta varsinaista ja kahta varaedustajaa, joka tulos, kuin myös eri asumisyksikköjen kaikki ehdotukset menevät yhtiökokouksen tiedoksi, missä viime kädessä tehdään päätös asukasedustajista kaupunginhallituksen antaman konserniohjeen mukaisesti.

 

Asukashallitus kulki kauan nimellä yhteistyöelin, mikä se ei suoranaisesti voinut olla, koska silloin sen kokouksiin olisi käsittääkseni pitänyt kuulua myös yhtiön edustus, mutta siihen ei ollut halukkuutta puolin eikä toisin. Kun asukashallituksessa Lovan hallitukseen asumisyksikköjen esittämistä ehdokkaista äänestettiin, oli viime tippaan asti epäselvää, oliko eri asumisyksiköissä mahdollista esittää ehdokkaita ristiin mistä Lovan asumisyksiköstä tahansa ja tämä jos mikä olisi pitänyt selvittää jo ennen ehdokkaita esittäviä asukaskokouksia, eli yhteistyön asukkaiden edustajien ja yhtiön välillä olisi pitänyt toimia. Niin olisi vaalikokouksessa pidetyt palopuheet jääneet pitämättä.

 

Ehdokkaita asettavat asumisyksikköjen kokoukset pidettiin kahdella kaavalla. Osa asumisyksiköistä kutsui kokouksen koolle itse, eli toimivimmat, joissa on asukastoimikunta. Muissa yksiköissä pidettiin lain vaatimalla tavalla kokoukset yhtiön koolle kutsumina, jos kerran ei ollut asukastoimikuntaa tai yhdyshenkilöä, joka olisi kokouksen koolle kutsunut. Siinä syntyi kaksi tapaa asettaa ehdokkaita Lovan hallitukseen. Yhtiön koolle kutsumissa voi asettaa ehdokkaat mistä Lovan asumisyksiköstä tahansa, eikä ainoastaan omasta ja asukkaiden koolle kutsumissa kokouksissa oli luultavasti lähes kaikissa asukashallituksen kanta, että vain omasta asumisyksiköstä voi esittää ehdokkaita. Oma kantani on se, että kun valitaan Lovan hallitukseen edustajia edustamaan kaikkia Lovan asukkaita, olisi todella järkevää olla mahdollisuus esittää mistä tahansa asumisyksiköstä, koska eihän joka yksikössä ole sopivaa ja suostuvaa, ketä esittää. Muuten vaikutusmahdollisuus loppuu siihen, vaikka kuinkakin olisi halua vaikuttaa, kuka Lovan hallituksessa kaikkia asukkaita edustaa. Jos oikein suoraan demokratiaan pyrittäisiin, asetetuista ehdokkaista pitäisi kaikkien talouksien saada äänestää vaikkapa joka talouteen toimitetuilla lipuilla postitse, mutta se on ehkä joskus vasta hamassa tulevaisuudessa mahdollista ja se äänestystulos pitäisi jollain lakimuutoksella saada sitovaksi, mitä ei edes yhtiökokous voisi muuttaa.

 

 

Lovan hallituksen asukasedustajan tulisi edustaa kaikkia asukkaita ja huomioon tulisi ottaa se, että eri asumisyksikköjen edustajista koostuvaan asukashallitukseen ei edes kuulu kaikkien asumisyksikköjen edustajia, eikä kaikilla siihen kuuluvillakaan ole aikaa/halua/tahtoa perehtyä kokonaisuuksiin, laajempaan katsantokantaan. Näin ollen vain harvojen mielipiteet tulevat kuulluksi, joten Lovan asukasedustajien tulisi ajatella itsenäisesti, kuitenkin kaikkia asukkaita kuunnellen ja jalkautua aktiivisesti eri asumisyksiköihin.

Nyt on käyty keskustelua siitä, miten asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia kavennetaan, mutta pitäisi kääntää keskustelu siihen suuntaan, miten asukasdemokratian toteutumista terveellä tavalla lisätään. Toivottavasti saadaan aikaiseksi toimiva asukasdemokratiamalli, mikä antaisi hyvät puitteet vaikuttaa kaikkia koskeviin asumiseen liittyviin asioihin. Siihen ei kuitenkaan päästä. mikäli asiaa ei katsota kokonaisuutena, kaikkien asukkaiden edun mukaisena ja huomioon täytyy ottaa sekin että suurimmalle osalle Lovan asukkaista on tärkeintä kohtuuhintainen asuminen, kohtuukuntoiset asunnot ja se että yleensä on asunto. Moni haluaa hoitaa asiansa yhtiön suuntaan suoraan ilman mitään välikäsiä ja moni siinä onnistuukin. Suuremmat linjaukset toivon mukaan hoitaisi Lovan hallituksen asukasedustajat tiedoksi eteenpäin ja niin että se palvelisi asukkaiden tarpeita. Me tarvitsemme lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja kiireellä tulisi miettiä, mitä tehdään elinkaarensa päähän tulleiden talojen kanssa, miten ne korvataan ja mihin rakennetaan. Suunta kuulostaa olevan valtuustotasolla oikea, kunhan nyt vaan siitä pidettäisiin kiinni, että rakentaa täytyy myös tavallisia vuokra-asuntoja, vaikkakin ikääntyneelle väestölle on myös välttämätöntä rakentaa. Paljon kuuluu puhetta myös tyhjillään olevista vuokra-asunnoista, minkä ei voisi olettaa olevan edes mahdollista, että niitä on. 

Siis enemmän suoraa asukasdemokratiaa, eikä mitään ”pelaamista” eri intressien kanssa. Kyllä asukkailla on mielipiteitä, mutta ne eivät nykykäytännöllä kulkeudu läheskään kaikki edes asukashallitukseen, saati Lovan hallitukseen. Asukasdemokratiamallimme taisi tukehtua omaan mahdottomuuteensa ja toivon mukaan tulee otollinen hetki kehittää sitä siihen suuntaan että useammat asukkaat tuntevat sen omakseen.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

Toimituksen poiminnat